• facebook
  • blogger
  • twitter
valikko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nollasarja on Mikkelin ammattikorkeakoulussa vuonna 2011 kehitetty tuotemerkki ja oppimisympäristö. Sen kautta opiskelijalla on mahdollisuus kehittää ideoitaan yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa ja saada näkyvyyttä itselleen sekä suunnittelemilleen tuotteille.